دانلود رایگان مقاله ISI کارآفرینی به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 15 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش نهادهای ناهمگن در شبکه کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش نهادهای ناهمگن در شبکه کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش نهادهای ناهمگن قابل ملاحظه در شبکه کارآفرینی عنوان انگلیسی مقاله The role of materially heterogeneous entities in the entrepreneurial network انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصول اخلاقی و کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصول اخلاقی و کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصول اخلاقی و کارآفرینی: یک مطالعه کتاب شناختی و مرور مقالات عنوان انگلیسی مقاله Ethics and entrepreneurship: A bibliometric study and literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری های زیرساختی و پویایی کارآفرینی در ایالات متحده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری های زیرساختی و پویایی کارآفرینی در ایالات متحده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری های زیرساختی و پویایی کارآفرینی در ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Infrastructure investments and entrepreneurial dynamism in the U.S. انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محرک های سودآوری برای کارآفرینی اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محرک های سودآوری برای کارآفرینی اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محرک های نوآوری و سودآوری برای کارآفرینی اجتماعی: یک تجزیه و تحلیل مجموعه فازی عنوان انگلیسی مقاله Innovation and profit motivations for social entrepreneurship: A fuzzy-set analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب های مکانی کارآفرینان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب های مکانی کارآفرینان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آستین، بوستون، سیلیکون ولی و نیویورک: مطالعات موردی در مورد انتخاب های مکانی کارآفرینان در حفظ تکنوپولیس عنوان انگلیسی مقاله Austin, Boston, Silicon Valley, and New York: Case studies in the location choices of entrepreneurs in maintaining the Technopolis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینی شرکت های اسپین-آف – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینی شرکت های اسپین-آف – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ساختار شبکه های اجتماعی بر جهت گیری کارآفرینی شرکت های اسپین-آف دانشگاهی عنوان انگلیسی مقاله The influence of the structure of social networks on academic spin-offs’ entrepreneurial orientation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینان دیجیتال در فیس بوک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینان دیجیتال در فیس بوک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارآفرینان معیشتی دیجیتال در فیس بوک عنوان انگلیسی مقاله Digital subsistence entrepreneurs on Facebook انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحول دیجیتال نوآوری و کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحول دیجیتال نوآوری و کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحول دیجیتال نوآوری و کارآفرینی: پیشرفت، چالش ها و مضامین کلیدی عنوان انگلیسی مقاله The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت ناکارآمدی قابلیت های پویا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت ناکارآمدی قابلیت های پویا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درمورد ساخت ناکارآمدی قابلیت های پویا: دیدگاه هایی از کارآفرینان چینی شکست خورده عنوان انگلیسی مقاله Toward a construct of dynamic capabilities malfunction: Insights from failed Chinese entrepreneurs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب های سرمایه گذاران بین پول نقد و حق رای: شواهدی از سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی عنوان انگلیسی مقاله Investors’ choices between cash and voting rights: Evidence from dual-class equity crowdfunding انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی دیجیتال: مروری بر نوشته های ساختار یافته میان رشته ای و دستورالعمل تحقیق عنوان انگلیسی مقاله Digital entrepreneurship: An interdisciplinary structured literature review and research agenda انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه اندازی های دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه اندازی های دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه اندازی های دیجیتال و پذیرش و اجرای رویکردهای راه اندازی متمایل: تأثیرگذاری، سرهم بندی و ایجاد فرصت در عمل عنوان انگلیسی مقاله Digital startups and the adoption and implementation of Lean Startup Approaches: Effectuation, Bricolage and Opportunity Creation in practice انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظت از دارایی های دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظت از دارایی های دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محافظت از دارایی های دیجیتال آنها: استفاده از استراتژی های مناسب رسمی و غیر رسمی توسط توسعه دهندگان برنامه عنوان انگلیسی مقاله Protecting their digital assets: The use of formal & informal appropriability strategies by App developers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته کارآفرینی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر