دانلود رایگان مقاله ISI کارآفرینی به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 14 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی دیجیتال: مروری بر نوشته های ساختار یافته میان رشته ای و دستورالعمل تحقیق عنوان انگلیسی مقاله Digital entrepreneurship: An interdisciplinary structured literature review and research agenda انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه اندازی های دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه اندازی های دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه اندازی های دیجیتال و پذیرش و اجرای رویکردهای راه اندازی متمایل: تأثیرگذاری، سرهم بندی و ایجاد فرصت در عمل عنوان انگلیسی مقاله Digital startups and the adoption and implementation of Lean Startup Approaches: Effectuation, Bricolage and Opportunity Creation in practice انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظت از دارایی های دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظت از دارایی های دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محافظت از دارایی های دیجیتال آنها: استفاده از استراتژی های مناسب رسمی و غیر رسمی توسط توسعه دهندگان برنامه عنوان انگلیسی مقاله Protecting their digital assets: The use of formal & informal appropriability strategies by App developers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمند سازی زنان کارآفرین کوچک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمند سازی زنان کارآفرین کوچک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانمند سازی زنان کارآفرین کوچک در اقتصادهای در حال ظهور: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان انگلیسی مقاله Empowering women micro-entrepreneurs in emerging economies: The role of information communications technology انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مکان کنترل بر شناخت فرصت کارآفرینان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مکان کنترل بر شناخت فرصت کارآفرینان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی به عنوان یک انتخاب حرفه ای: تأثیر مکان کنترل بر شناخت فرصت کارآفرینان مشتاق عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurship as a career choice: The impact of locus of control on aspiring entrepreneurs’ opportunity recognition انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش راه اندازی اینترنتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش راه اندازی اینترنتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییر روندها در گزاره های ارزش راه اندازی اینترنتی، از دید مشتری عنوان انگلیسی مقاله Changing trends in internet startup value propositions, from the perspective of the customer انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه کارآفرینی زنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه کارآفرینی زنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد انگیزه کارآفرینی زنان: نمونه استان آدانا عنوان انگلیسی مقاله A research on women’s entrepreneurship motivation: Sample of Adana Province انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات مداخلات سرمایه انسانی بر عملکرد کارآفرینانه در کشورهای صنعتی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات مداخلات سرمایه انسانی بر عملکرد کارآفرینانه در کشورهای صنعتی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیرات مداخلات سرمایه انسانی بر عملکرد کارآفرینانه در کشورهای صنعتی عنوان انگلیسی مقاله THE EFFECTS OF HUMAN CAPITAL INTERVENTIONS ON ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE IN INDUSTRIALIZED COUNTRIES انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی دیجیتال در محیط نظارتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی دیجیتال در محیط نظارتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جابجایی کوه با یک قاشق چایخوری: به سمت یک نظریه کارآفرینی دیجیتال در محیط نظارتی عنوان انگلیسی مقاله Moving a mountain with a teaspoon: Toward a theory of digital entrepreneurship in the regulatory environment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر دیجیتالی شدن بر ایجاد و تخریب شغل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر دیجیتالی شدن بر ایجاد و تخریب شغل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا این زمان متفاوت است؟ چگونه دیجیتالی شدن بر ایجاد و تخریب شغل تأثیر می گذارد عنوان انگلیسی مقاله Is this time different? How digitalization influences job creation and destruction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه کارآفرینی دیجیتالی زنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه کارآفرینی دیجیتالی زنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله “شجاعانه به جایی بروید که هیچ کس قبل از آن نرفته باشد” – خلاء سازمانی و توسعه کارآفرینی دیجیتالی زنان عنوان انگلیسی مقاله “To boldly go where no [man] has gone before” – Institutional voids and the development of women’s digital entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکوسیستم انتقال فناوری در دانشگاه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکوسیستم انتقال فناوری در دانشگاه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکوسیستم انتقال فناوری در دانشگاه. چشم انداز طراحی سازمانی عنوان انگلیسی مقاله The technology transfer ecosystem in academia. An organizational design perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير ظرفيت اطلاعات کسب و کار و نوآوری بر عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير ظرفيت اطلاعات کسب و کار و نوآوری بر عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) master journals – DOAJ عنوان انگلیسی مقاله The influence of Business Intelligence capacity, […]