دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت - صفحه 716 از 717 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سازمانی و سودآوری شرکت در اقتصاد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سازمانی و سودآوری شرکت در اقتصاد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Institutional development and firm profitability in transition economies ترجمه عنوان مقاله  توسعه سازمانی و سودآوری شرکت در اقتصادهای در حال تحول فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر دیفرانسیل فواصل نهادی بر استراتژی مالکیت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر دیفرانسیل فواصل نهادی بر استراتژی مالکیت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Emerging economies and institutional quality: Assessing the differential effects of institutional distances on  ownership strategy ترجمه عنوان مقاله  اقتصادهای نوظهور و کیفیت نهادی: بررسی اثر دیفرانسیل فواصل نهادی بر استراتژی مالکیت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فاصله ذهنی و مالکیت در تملک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فاصله ذهنی و مالکیت در تملک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Psychic distance and ownership in acquisitions: Direction matters ترجمه عنوان مقاله  فاصله ذهنی و روانی و مالکیت در تملک: جهت گیری مسائل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱  صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل کسب و کار گروهی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل کسب و کار گروهی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  FDI decisions and business-group insider control: Evidence from Taiwanese group-affiliated firms investing in  the Chinese market ترجمه عنوان مقاله  تصمیمات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کنترل داخلی کسب و کار گروهی: شواهدی از سرمایه گذاری شرکت های گروه وابسته تایوانی در بازار چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه سیاسی شرکت کارآفرینی در اقتصاد در حال توسعه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه سیاسی شرکت کارآفرینی در اقتصاد در حال توسعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Subnational institutions, political capital, and the internationalization of entrepreneurial firms in emerging  economies ترجمه عنوان مقاله   موسسات محلی، سرمایه سیاسی و بین المللی از شرکت های کارآفرینی در اقتصادهای در حال توسعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش کارکنان چینی به نقض قرارداد روانشناختی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش کارکنان چینی به نقض قرارداد روانشناختی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How do Chinese employees react to psychological contract violation? ترجمه عنوان مقاله  چگونه کارکنان چینی به نقض قرارداد روانشناختی واکنش نشان می دهند؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت مرزی شرکت چند ملیتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت مرزی شرکت چند ملیتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of experiential and non-experiential knowledge in cross-border acquisitions:  The case of Indian multinational enterprises ترجمه عنوان مقاله  نقش دانش تجربی و غیر تجربی در مالکیت مرزی: مورد شرکت های چند ملیتی هند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش در بازار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش در بازار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Learning and knowledge management in and out of emerging markets: Introduction to  the special issue ترجمه عنوان مقاله  آموزش و مدیریت دانش در داخل و خارج از بازارهای در حال توسعه: مقدمه ای بر این موضوع  خاص فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله سرمقاله (Editorial) سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل مالکیت از موسسه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل مالکیت از موسسه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Ownership control of foreign affiliates: A property rights theory perspective ترجمه عنوان مقاله  کنترل مالکیت از مؤسسات وابسته به خارج:دیدگاه نظریه حقوق مالکیت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  کارآفرینی و تکامل مشترک در کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی و تکامل مشترک در کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Institutions, entrepreneurship and co-evolution in international business ترجمه عنوان مقاله  موسسات، کارآفرینی و تکامل مشترک در کسب و کار بین المللی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله سرمقاله (Editorial) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط مدیریت کسب […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برون سپاری جهانی نوآوری اکتشافی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برون سپاری جهانی نوآوری اکتشافی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Global outsourcing, explorative innovation and firm financial performance: A  knowledge-exchange based perspective ترجمه عنوان مقاله  برون سپاری جهانی، نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت: دیدگاه دانش – تبادل محور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک نتایج تعامل در تحقیق کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک نتایج تعامل در تحقیق کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Overstating and understating interaction results in international business research ترجمه عنوان مقاله  اغراق و درک نتایج تعامل در تحقیقات کسب و کار بین المللی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر حمایت سازمانی در مهاجران سازمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر حمایت سازمانی در مهاجران سازمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The influences of perceived organizational support and motivation on self-initiated expatriates organizational and community embeddedness ترجمه عنوان مقاله  اثرات حمایت سازمانی ادراک شده و انگیزه در مهاجران خود اغاز سازمانی و اجتماعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات الزویر به زبان انگلیسی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انتشار یافته در سایت الزویر را مشاهده مینمایید. شما به راحتی میتوانید مقالات الزویر (ساینس دایرکت) را به صورت رایگان دانلود و استفاده کنید. همچنین میتوانید از صفحات زیر بهره گیرید:
جدیدترین مقالات انگلیسی سال 2018
جدیدترین مقالات رشته مدیریت نشریه الزویر
جدیدترین مقالات انگلیسی امرالد
جدیدترین مقالات انگلیسی IEEE
جدیدترین مقالات انگلیسی اسپرینگر
جدیدترین مقالات انگلیسی وایلی
جدیدترین مقالات انگلیسی هینداوی
جدیدترین مقالات انگلیسی تیلور و فرانسیس
جدیدترین مقالات انگلیسی NCBI
لیست جدیدترین مقالات الزویر :