دانلود رایگان مقالات Sage - صفحه 2 از 8 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر جذابیت سازمانی – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر جذابیت سازمانی – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی بر جذابیت سازمانی تاثیر می گذارد: تحقیق در زمینه انتخاب کارفرمایان عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility’s influence on organizational attractiveness: An investigation in the context of employer choic انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بهینه سازی موتورهای جستجو به عنوان ابزار بازاریابی – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بهینه سازی موتورهای جستجو به عنوان ابزار بازاریابی – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر بهینه سازی موتورهای جستجو به عنوان ابزار بازاریابی عنوان انگلیسی مقاله Impact of Search Engine Optimization as a Marketing Tool انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استراتژیک امور دولتی در بروکسل – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استراتژیک امور دولتی در بروکسل – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت استراتژیک امور دولتی در بروکسل عنوان انگلیسی مقاله The Strategic Management of Government Affairs in Brussels انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی آگاهی مسئولیت اجتماعی شرکت – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی آگاهی مسئولیت اجتماعی شرکت – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یکپارچه سازی آگاهی مسئولیت اجتماعی شرکت بسوی یک دوره مدیریت خرده فروشی عنوان انگلیسی مقاله Integrating Corporate Social Responsibility Awareness Into a Retail Management Course انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی: انتقال سیستم بهداشت روانی کودکان – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی: انتقال سیستم بهداشت روانی کودکان – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مطالعه موردی برای بازاریابی اجتماعی: استراتژی کلیدی برای انتقال سیستم بهداشت روانی کودکان در ایالات متحده آمریکا عنوان انگلیسی مقاله A Case Study for Social Marketing: Key Strategies for Transforming the Children’s Mental Health System in the United States انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گذاری مدیران برای اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گذاری مدیران برای اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت پذیری: چگونگی هدف گذاری مدیران برای اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی عنوان انگلیسی مقاله Being Responsible: How Managers Aim to Implement Corporate Social Responsibility انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاریخچه بازاریابی اجتماعی در اروپا – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاریخچه بازاریابی اجتماعی در اروپا – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاریخچه بازاریابی اجتماعی در اروپا: گزارش تا این حال عنوان انگلیسی مقاله The History of Social Marketing in Europe: The Story So Far انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی در کارائیب – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی در کارائیب – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی اجتماعی در کارائیب: فلسفه، برنامه ها، پروژه ها، و آموزش عنوان انگلیسی مقاله Social Marketing in the Caribbean: Philosophy, Programs, Projects, and Pedagogy انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج عملکرد منابع کمکی سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکتی – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج عملکرد منابع کمکی سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکتی – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نتایج عملکرد منابع کمکی سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکتی عنوان انگلیسی مقاله Performance Outcomes of Investing Slack Resources in Corporate Social Responsibility انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل های مشارکت ذینفعان در سیستم بازاریابی اجتماعی – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل های مشارکت ذینفعان در سیستم بازاریابی اجتماعی – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پروتکل های مشارکت ذینفعان در سیستم های بازاریابی اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Protocols for Stakeholder Participation in Social Marketing Systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ردیابی مبتنی بر مکانیزم دقت برای اینترنت هوشمند وسایل نقلیه – ۲۰۱۸ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ردیابی مبتنی بر مکانیزم دقت برای اینترنت هوشمند وسایل نقلیه – ۲۰۱۸ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش ردیابی مبتنی بر مکانیزم دقت برای اینترنت هوشمند وسایل نقلیه عنوان انگلیسی مقاله Attention-mechanism-based tracking method for intelligent Internet of vehicles انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری مبتنی بر قرضه – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری مبتنی بر قرضه – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری مبتنی بر قرضه به عنوان فعالیت مسئولیت اجتماعی شرکتی و تامین مالی عنوان انگلیسی مقاله Donation-based crowdfunding as corporate social responsibility activities and financing انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت – ۲۰۱۸ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت – ۲۰۱۸ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرهنگ سازمانی در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت: بررسی درباره شرکتهای دولتی اندونزی عنوان انگلیسی مقاله Organizational Culture in Management Accounting Information System: Survey on State-owned Enterprises (SOEs) Indonesia انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage مقاله […]