مقالات مدیریت الزویر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، ادراک بازار محصول و ارزش شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، ادراک بازار محصول و ارزش شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت، ادراک بازار محصول و ارزش شرکت عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility, product market perception, and firm value انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین میزان فروش بهینه کالاهای فاسدشدنی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین میزان فروش بهینه کالاهای فاسدشدنی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین میزان فروش بهینه کالاهای فاسدشدنی در یک شبکه زنجیره تامین دو رده ای عنوان انگلیسی مقاله Determination of the optimal sales level of perishable goods in a two-echelon supply chain network انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی اعتنایی رئیس، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی اعتنایی رئیس، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بی اعتنایی رئیس بخاطر تلفن همراه، اعتماد، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان عنوان انگلیسی مقاله Boss phubbing, trust, job satisfaction and employee performance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی توسعه روابط با کیفیت بالا در کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی توسعه روابط با کیفیت بالا در کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از جانشینان خانواده تا رهبران تجاری موفق: یک مطالعه کیفی در مورد چگونگی توسعه روابط با کیفیت بالا در مشاغل خانوادگی عنوان انگلیسی مقاله From family successors to successful business leaders: A qualitative study of how high-quality relationships develop in family businesses انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی کسب و کار و مدیریت ریسک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی کسب و کار و مدیریت ریسک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیچیدگی کسب و کار و مدیریت ریسک: شواهدی از رویدادهای ریسک عملیاتی در شرکتهای سرمایه گذاری بانکی ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Business complexity and risk management: Evidence from operational risk events in U.S. bank holding companies انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری بخش خانگی در چین و تاثیرات درآمد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری بخش خانگی در چین و تاثیرات درآمد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری بخش خانگی در چین: تاثیرات درآمد و انگیزه عنوان انگلیسی مقاله Household sector innovation in China: Impacts of income and motivation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short Communication) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی بازاریابی بین المللی و نقش آن در ارائه یک ارزیابی صحیح از یادگیری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی بازاریابی بین المللی و نقش آن در ارائه یک ارزیابی صحیح از یادگیری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا شبیه سازی بازاریابی بین المللی یک ارزیابی صحیح از یادگیری را ارائه می دهد؟ یک دیدگاه دانشجویی عنوان انگلیسی مقاله Do international marketing simulations provide an authentic assessment of learning? A student perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط مشتری و تأمین کننده و هزینه بدهی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط مشتری و تأمین کننده و هزینه بدهی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روابط مشتری و تأمین کننده و هزینه بدهی عنوان انگلیسی مقاله Customer-Supplier relationships and the cost of debt انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان عنوان انگلیسی مقاله Inflation expectations and the recovery from the Great Depression in Germany انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسان خارجی و نظارت بانکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسان خارجی و نظارت بانکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسابرسان خارجی و نظارت بانکی: تئوری و تجربی عنوان انگلیسی مقاله Banking supervision and external auditors: Theory and empirics انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی واکنش ها برای نظارت بر مشتری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی واکنش ها برای نظارت بر مشتری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفکری ورای حساب محرمانه: بررسی واکنش ها برای نظارت بر مشتری عنوان انگلیسی مقاله Thinking Beyond Privacy Calculus: Investigating Reactions to Customer Surveillance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تأثیرات محیطی خرید آنلاین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تأثیرات محیطی خرید آنلاین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تأثیرات محیطی خرید آنلاین: یک رویکرد رفتاری و حمل و نقل عنوان انگلیسی مقاله Evaluating the environmental impacts of online shopping: A behavioral and transportation approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل حیاتی برای مدیریت تحول مقررات محیطی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل حیاتی برای مدیریت تحول مقررات محیطی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل اصلی برای مدیریت تحول مقررات محیطی: شواهد حاصل از مطالعه موردی مسئولیت تولیدکننده بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Critical factors for environmental regulation change management: Evidences from an extended producer responsibility case study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]