مقالات مدیریت الزویر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشتیبانی از استقرار فرآیندهای مدیریت پروژه مبتنی بر ISO – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشتیبانی از استقرار فرآیندهای مدیریت پروژه مبتنی بر ISO – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پشتیبانی از استقرار فرآیندهای مدیریت پروژه مبتنی بر ISO با معیارهای چابک عنوان انگلیسی مقاله Supporting the deployment of ISO-based project management processes with agile metrics انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش میانجی پیچیدگی سازمانی بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش میانجی پیچیدگی سازمانی بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش میانجی پیچیدگی سازمانی بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله The mediating role of organizational complexity between enterprise resource planning and business model innovation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزیت رقابتی مدلهای تجاری سیستم کالا-خدمات – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزیت رقابتی مدلهای تجاری سیستم کالا-خدمات – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیامدهای مزیت رقابتی مدلهای تجاری سیستم های مختلف کالا-خدمات: پیامدهای قابلیتهای “تکرارناپذیر” عنوان انگلیسی مقاله Competitive advantage implication of different Product Service System business models: Consequences of ‘not-replicable’ capabilities انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی انحصار دو جانبه در بازارهای تجارت انتشار آلودگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی انحصار دو جانبه در بازارهای تجارت انتشار آلودگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی انحصار دو جانبه در بازارهای تجارت انتشار آلودگی عنوان انگلیسی مقاله An experimental investigation of bilateral oligopoly in emissions trading markets انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری ها در صنعت خرده فروشی مد از روی مدل کسب و کار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری ها در صنعت خرده فروشی مد از روی مدل کسب و کار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییر بازی برای رقابت: نوآوری ها در صنعت خرده فروشی مد از روی مدل کسب و کار مختل کننده عنوان انگلیسی مقاله Changing the game to compete: Innovations in the fashion retail industry from the disruptive business model انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاداش در مقابل حقوق مالکیت معنوی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاداش در مقابل حقوق مالکیت معنوی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاداش در مقابل حقوق مالکیت معنوی زمانی که تعهد محدود است عنوان انگلیسی مقاله Rewards versus intellectual property rights when commitment is limited انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در معرض گذاری بازاریابی شاهدانه در رسانه های اجتماعی و سنتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در معرض گذاری بازاریابی شاهدانه در رسانه های اجتماعی و سنتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در معرض گذاری بازاریابی شاهدانه در رسانه های اجتماعی و سنتی و استفاده سال گذشته در بین نوجوانان در کشورهایی با خرده فروشی قانونی شاهدانه عنوان انگلیسی مقاله Exposure to Cannabis Marketing in Social and Traditional Media and Past-Year Use Among Adolescents in States With Legal Retail Cannabis انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین سبز و تاثیر آن در افزایش اعتبار شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین سبز و تاثیر آن در افزایش اعتبار شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا یک زنجیره تامین سبز باعث افزایش اعتبار شرکت می شود؟ شواهد تجربی از بخش های تولید اروپایی عنوان انگلیسی مقاله Does a green supply chain improve corporate reputation? Empirical evidence from European manufacturing sectors انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش نوآوری در اقتصاد زیستی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش نوآوری در اقتصاد زیستی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنجش نوآوری در اقتصاد زیستی – بحث مفهومی و تجربیات آزمایشی عنوان انگلیسی مقاله Measuring innovation in the bioeconomy – Conceptual discussion and empirical experiences انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گذاری تورم به عنوان یک ضد ضربه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گذاری تورم به عنوان یک ضد ضربه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هدف گذاری تورم به عنوان یک ضد ضربه عنوان انگلیسی مقاله Inflation targeting as a shock absorber انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی و گروههای تبلیغاتی تفریحی در فضای باز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی و گروههای تبلیغاتی تفریحی در فضای باز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی اجتماعی و گروههای تبلیغاتی تفریحی در فضای باز: درسهایی از یک کمپین صخره نوردی عنوان انگلیسی مقاله Social marketing and outdoor recreational advocacy groups: Lessons from a rock climbing campaign انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در چین: آیا ارتباطات حرفه ای مدیریتی و توجه اجتماعی اهمیت دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility disclosure in China: Do managerial professional connections and social attention matter? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی پایدار و بهینه سازی شبکه زنجیره تامین زغال سنگ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی پایدار و بهینه سازی شبکه زنجیره تامین زغال سنگ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی پایدار و بهینه سازی شبکه زنجیره تامین زغال سنگ تحت سیاست های مختلف انتشار کربن عنوان انگلیسی مقاله Sustainable design and optimization of coal supply chain network under different carbon emission policies انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]