دانلود رایگان مقالات ژورنالی علوم تربیتی - صفحه 4 از 12 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش و تربیت پرستاران در استفاده از فن آوری های پیشرفته پزشکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش و تربیت پرستاران در استفاده از فن آوری های پیشرفته پزشکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آموزش و تربیت پرستاران در استفاده از فن آوری های پیشرفته پزشکی در مراقبت در منزل مربوط به ایمنی بیمار: یک بررسی مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Education and training of nurses in the use of advanced medical technologies in home care related to patient safety: A cross-sectional survey انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک امر عادی جدید آموزشی، اکتشاف بین بخشی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک امر عادی جدید آموزشی، اکتشاف بین بخشی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک امر عادی جدید آموزشی، اکتشاف بین بخشی از آموزش ، فناوری های یادگیری و تنوع در طول COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله A new educational normal an intersectionality-led exploration of education, learning technologies, and diversity during COVID-19 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تسهیل کننده های زمینه ای برای فعالیت های یادگیری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تسهیل کننده های زمینه ای برای فعالیت های یادگیری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تسهیل کننده های زمینه ای برای فعالیت های یادگیری شامل فناوری در آموزش عالی: مدل ♭C عنوان انگلیسی مقاله Contextual facilitators for learning activities involving technology in higher education: The C♭-model انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرگرمی در آموزش فناوری غیر رسمی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرگرمی در آموزش فناوری غیر رسمی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرگرمی در آموزش فناوری غیر رسمی عنوان انگلیسی مقاله Finding fun in non-formal technology education انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد جدید پزشکی از راه دور و یک محیط EHR جایگزین برای آموزش بالینی مجازی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد جدید پزشکی از راه دور و یک محیط EHR جایگزین برای آموزش بالینی مجازی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد جدید پزشکی از راه دور و یک محیط EHR جایگزین برای آموزش بالینی مجازی: مدل جدیدی برای آموزش مراقبت های اولیه در طی همه گیری SARS-CoV-2 عنوان انگلیسی مقاله Novel application of telemedicine and an alternate EHR environment for virtual clinical education: A new model for primary care […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه علمی در دور گردی (مجازی) و آموزش جراحی اضطراری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه علمی در دور گردی (مجازی) و آموزش جراحی اضطراری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجربه علمی در دور گردی (مجازی) و آموزش جراحی اضطراری در طی بیماری همه گیر COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله The academic experience in distance (virtual) rounding and education of emergency surgery during COVID-19 pandemic انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور آموزش مجازی در طی بیماری همه گیر COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور آموزش مجازی در طی بیماری همه گیر COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ظهور آموزش مجازی در طی بیماری همه گیر COVID-19: گذشته ، حال و آینده آموزش جراحی پلاستیک عنوان انگلیسی مقاله The emergence of virtual education during the COVID-19 pandemic: The past, present, and future of the plastic surgery education انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واقعیت مجازی در آموزش و آموزش مهندسی شیمی و بیوشیمی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واقعیت مجازی در آموزش و آموزش مهندسی شیمی و بیوشیمی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله واقعیت مجازی در آموزش و آموزش مهندسی شیمی و بیوشیمی عنوان انگلیسی مقاله Virtual reality in chemical and biochemical engineering education and training انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش مجازی در طول COVID-19 و بعد از آن – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش مجازی در طول COVID-19 و بعد از آن – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آموزش مجازی در طول COVID-19 و بعد از آن عنوان انگلیسی مقاله Virtual Education During COVID-19 and Beyond انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short Communication) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی آموزش الکترونیکی اضطراری در طی بیماری COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی آموزش الکترونیکی اضطراری در طی بیماری COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثربخشی آموزش الکترونیکی اضطراری در طی بیماری همه گیر COVID-19. مورد آموزش عالی اقتصاد در رومانی عنوان انگلیسی مقاله The effectiveness of the emergency eLearning during COVID-19 pandemic. The case of higher education in economics in Romania انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عوامل مختلف بر ارزش ویژه برند و قصد شرکت در دوره های آنلاین پلتفرم آموزش الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عوامل مختلف بر ارزش ویژه برند و قصد شرکت در دوره های آنلاین پلتفرم آموزش الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر عوامل مختلف بر ارزش ویژه برند و قصد شرکت در دوره های آنلاین پلتفرم آموزش الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله Exploring the impact of different factors on brand equity and intention to take up online courses from e-Learning platforms انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال در آموزش: تأثیر COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال در آموزش: تأثیر COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اختلال در آموزش: تأثیر COVID-19 بر دانش آموزان ایالت های شمال شرقی هند عنوان انگلیسی مقاله Educational disruption: Impact of COVID-19 on students from the Northeast states of India انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش آموزشی و ارزش اقتصادی آموزش در ویتنام – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش آموزشی و ارزش اقتصادی آموزش در ویتنام – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گسترش آموزشی و ارزش اقتصادی آموزش در ویتنام: تحلیلی بدون ابزار عنوان انگلیسی مقاله Educational expansion and the economic value of education in Vietnam: An instrument-free analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقالات ژورنالی علوم تربیتی به زبان انگلیسی از مجلات ISI