دانلود رایگان مقالات Sage - صفحه 5 از 8 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اخبار جهانی و تصاویر سر صفحه آن ها – Sage 2002

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اخبار جهانی و تصاویر سر صفحه آن ها – Sage 2002

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اخبار جهانی و تصاویر سر صفحه آن ها: یک آنالیز مقایسه ای بین علاقه مخاطبان، درک ویراستار و پوشش روزنامه عنوان انگلیسی مقاله The Global News and the Pictures in Their Heads: A Comparative Analysis of Audience Interest, Editor Perceptions and Newspaper Coverage انتشار مقاله سال ۲۰۰۲ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی دینامیک سیستمی – Sage 2001

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی دینامیک سیستمی – Sage 2001

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی دینامیک سیستمی: ابزاری برای یادگیری در یک دنیای پیچیده عنوان انگلیسی مقاله System Dynamics Modeling: Tools for Learning in a Complex World انتشار مقاله سال ۲۰۰۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competing for Foreign Direct Investment: The Case of Local Governments in China ترجمه عنوان مقاله رقابت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی: مورد دولت های محلی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکمرانی مالی، ظرفیت اطلاعات، و سرمایه مالی محلی – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکمرانی مالی، ظرفیت اطلاعات، و سرمایه مالی محلی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fiscal Governance, Information Capacity, and Subnational Capital Finance ترجمه عنوان مقاله حکمرانی مالی، ظرفیت اطلاعات، و سرمایه مالی محلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست های دولت مطلوب مربوط به بیکاری – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست های دولت مطلوب مربوط به بیکاری – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimal Government Policies Related to Unemployment ترجمه عنوان مقاله سیاست های دولت مطلوب مربوط به بیکاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت های طبیعی نابرابری ثروت – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت های طبیعی نابرابری ثروت – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Natural Limits of Wealth Inequality and the Effectiveness of Tax Policy ترجمه عنوان مقاله محدودیت های طبیعی نابرابری ثروت و اثربخشی سیاست مالیاتی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات مالیات و محدودیت هزینه بر دولت محلی – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات مالیات و محدودیت هزینه بر دولت محلی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impact of Tax and Expenditure Limits on Local Government Use of Tax-supported Debt ترجمه عنوان مقاله تاثیرات مالیات و محدودیت های هزینه ها بر دولت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک های عمودی و بهره وری عمومی محلی – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک های عمودی و بهره وری عمومی محلی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Vertical Grants and Local Public Efficiency: The Inference-disturbing Effect of Fiscal Equalization ترجمه عنوان مقاله کمک های عمودی و بهره وری عمومی محلی: تأثیر ناسازگاری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب محل در رژیم های مالیاتی شرکت – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب محل در رژیم های مالیاتی شرکت – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Equilibria and Location Choice in Corporate Tax Regimes ترجمه عنوان مقاله تعادل و انتخاب محل در رژیم های مالیاتی شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات در رشد اشتغال به هنگام ثروتمند شدن – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات در رشد اشتغال به هنگام ثروتمند شدن – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Millionaires or Job Creators: What Really Happens to Employment Growth When You Stick It to the Rich? ترجمه عنوان مقاله میلیونرها و یا سازندگان شغل: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات جمعیت و قوانین تنظیم خدمات دولتی گسسته – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات جمعیت و قوانین تنظیم خدمات دولتی گسسته – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Population Shifts and Discrete Public Services Rationing Rules and the Support for Public Goods ترجمه عنوان مقاله تغییرات جمعیت و قوانین تنظیم خدمات دولتی گسسته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست مالی بهینه در مدل های تولیدی همپوشانی – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست مالی بهینه در مدل های تولیدی همپوشانی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimal Fiscal Policy in Overlapping Generations Models ترجمه عنوان مقاله سیاست مالی بهینه در مدل های تولیدی همپوشانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا هزینه های همگانی تولیدی است؟ – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا هزینه های همگانی تولیدی است؟ – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Replication of “Is Public Expenditure Productive?” ترجمه عنوان مقاله آیا هزینه های همگانی تولیدی است؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد و […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات Sage به زبان انگلیسی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انتشار یافته در سایت Sage را مشاهده مینمایید. شما به راحتی میتوانید مقالات Sage را به صورت رایگان دانلود و استفاده کنید. همچنین میتوانید از صفحات زیر بهره گیرید:
جدیدترین مقالات انگلیسی سال 2018
جدیدترین مقالات نشریه الزویر
جدیدترین مقالات انگلیسی امرالد
جدیدترین مقالات انگلیسی IEEE
جدیدترین مقالات انگلیسی اسپرینگر
جدیدترین مقالات انگلیسی وایلی
جدیدترین مقالات انگلیسی هینداوی
جدیدترین مقالات انگلیسی تیلور و فرانسیس
جدیدترین مقالات انگلیسی NCBI
جدیدترین مقالات انگلیسی SSRN

لیست جدیدترین مقالات Sage: