چارک (Q) چیست؟ + دانلود رایگان مقالات انگلیسی با چارک ۱ (Q1)

  • 12:21

رتبه بندی مجلات پايگاه اسکوپوس (Scopus)

 

نمره Q یا Quartile Score در حقیقت برای رتبه بندی مجلات اسکوپوس به شمار می رود. بر اساس هر طبقه یا category که مجلات در آن قرار دارند امتیازی بین Q1 تا Q4 به آنها تعلق می گیرد. چیزی شبیه ضریب تاثیر در مجلات ISI با این تفاوت که IF ممکن است از یک هزارم تا ۳۰ (که معمولا مجلاتی مانند نیچر و ساینس دارند) متغیر باشد ولی Quartile Scores از یک تا ۴ متغیر خواهد بود. در حقیقت Quartile Scores امتیاز عملکردی هر مجله در category خود به شمار می رود. داشتن نمره بین Q1 تا Q4 حاکی از ارزش خاص آن مجله است.

 

Q1: نشان دهنده اين است که مجله جزء ۲۵ درصد صدر يک طبقه يا category قرار دارد.

Q2: نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه میانی یعنی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد یک category قرار دارد.

Q3: نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه میانه به سمت پایین یعنی بین ۵۰ تا ۷۵ درصد یک category قرار دارد.

Q4: نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه پایین یعنی جزء ۲۵ درصد انتهایی یک category قرار دارد.

معمولا در بسیاری از ارزشیابی ها مجلات Q1 و Q2 به عنوان مجلات پرامتیاز به شمار می روند و متقاضیانی که قصد پذیرش (Admission یا Apply) از دانشگاه های خارجی را دارند باید در این دسته از مجلات مقالات خود را چاپ کنند.

 

 

دانلود رایگان مقالات جدید با چارک ۱ (Q1):

 

 

دانلود رایگان مقالات مدیریت با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات بازاریابی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات اقتصاد با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات آمار با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات فیزیک با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات حقوق با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات حسابداری با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات جغرافیا با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات پزشکی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات شیمی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات ریاضی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات معماری با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات ژئوفیزیک با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات کشاورزی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات جوشکاری با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات داروسازی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات شهرسازی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات بیوتکنولوژی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات تربیت بدنی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات روانشناسی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات حسابداری با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات دامپزشکی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات صنایع غذایی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات علوم اجتماعی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات زیست شناسی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات محیط زیست با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات علوم تربیتی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات منابع طبیعی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات زبان شناسی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مهندسی نفت با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات زمین شناسی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات علوم سیاسی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مهندسی برق با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مهندسی مواد با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مهندسی پلیمر با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مهندسی معدن با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مهندسی عمران با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مهندسی انرژی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مهندسی صنایع با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مهندسی مکانیک با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مهندسی شیمی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مهندسی کامپیوتر با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مهندسی پزشکی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات علوم و فنون هوایی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات آموزش زبان انگلیسی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مترجمی زبان انگلیسی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات علوم ارتباطات اجتماعی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات علم اطلاعات و دانش شناسی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات گردشگری توریسم و جهانگردی با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات با چارک ۱ (Q1)

دانلود رایگان مقالات مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات با چارک ۱ (Q1)

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.